HOTSPOT
มหาวิทยาลัยธนบุรี ดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2561 นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง