HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ และนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 พร้อมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ และมอบนโยบายในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการดูแลภาคประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง