HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดงานจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018”

     เมื่อเวลา 05.15 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018” โดย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง สำหรับการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2018” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่พนักงาน และครอบครัว รวมถึง ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย พร้อมทั้ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกเหล่ากาชาด อำเภอศรีราชา พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักวิ่งกว่า 4,000 คน เข้าร่วมงานด้วย