HOTSPOT
รอง ผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล