HOTSPOT
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนร่วมงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์”

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ออมบุญสะสมบุญวันเข้าพรรษาในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2560 ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

     งาน "มหกรรมแห่เทียน พรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุรินทร์ในการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรงดงามจาก 12 คุ้มวัดชื่อดังอาทิ วัดบูรพารามฯ วัดศาลาลอยฯ วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ ชมขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 66 เชือก ไม่ว่าจะเป็นขบวนช้างประดับสวยงาม ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์งานบุญใหญ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญ ตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

     พิเศษสุดในปีนี้ ททท. สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรม “สืบสานศรัทธา ทำบุญเข้าพรรษา วีถีคนกับช้าง”   ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ออมบุญ ได้ร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีเซ่นไหว้ศาลปะกำ ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่น และเลือกซื้อสินค้าหัตกรรมจากตลาดชุมชน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 4451 2039 www.surin.go.th

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 1975

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org หรือโทร. 1672