HOTSPOT
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่”

     ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 23,000 บาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้แสดงออกผ่านภาพวาดที่แสดงความสัมพันธ์ ความรักระหว่างแม่กับลูก ระลึกถึงพระคุณแม่ที่มีมากมายมหาศาล ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

     โดยรางวัลของการแข่งขันนอกจากโล่เกียรติยศแล้ว ยังมีทุนการศึกษารวมกว่า 23,000 บาท แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมใบสมัครได้ทาง www.pacificpark.co.th หรือ ขอรับเอกสารพร้อมสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นี้

     ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเรียนที่เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพได้ใน วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป