HOTSPOT
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน 2

     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่น ให้ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นเงิน 100,000.-บาท ซึ่งนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง และนายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางละมุง เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ อาคารเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี