HOTSPOT
หน่วยซีลกองทัพเรือ ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง ฝึกซ้อมแผนกลุ่มก่อการร้ายเข้ายึดเรือสินค้า

     หน่วยซีลกองทัพเรือ ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง ฝึกซ้อมแผนกลุ่มก่อการร้ายเข้ายึดเรือสินค้า กลางทะเล หลังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น ที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดสถานการณ์จริง จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเชื่อมั่นในการเดินเรือ

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. 61 ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีจักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง ,นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง ,และบริษัทเรือเอกชน ร่วมเปิดการฝึกซ้อมกลุ่มก่อการร้ายเข้ายึดเรือสินค้า บริเวณกลางทะเลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

     นาวาเอก อนันท์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองทัพเรือ มีภารกิจในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามทางทะเลมีหลายรูปแบบ โดยภัยก่อการร้ายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะต้องมีการป้องกันและป้องปราม โดยกองทัพเรือซึ่งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยปฏิบัติการในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จึงประสานมายังท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเรือสินค้าเข้าออกเป็นจำนวนมาก และเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และหากเกิดเหตุการณ์จริงก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและขาดความเชื่อมั่นในการเดินเรือ

     ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความพร้อมของท่าเรือแหลมฉบัง และกองทัพเรือ จึงมีการฝึกซ้อมดังกล่าว โดยสมมติว่ามีเรือสินค้าที่จะเข้ามายังท่าเรือแหลมฉบัง ถูกกลุ่มก่อการร้ายเข้ายึดเรือ เพื่อก่อวินาศกรรมหรือปิดท่าเรือ เพื่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ ดังนั้นกองทัพเรือจึงต้องเข้าจู่โจม เพื่อยึดเรือลำดังกล่าวคืน โดยใช้ชุดปฏิบัติการทางน้ำ และ ทางอากาศ เข้าดำเนินการในครั้งนี้ สำหรับการฝึกครั้งนี้ เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบัง เกิดความเข้าใจ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องให้การสนับสนุนกองทัพเรืออย่างไรบ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนกองทัพเรือจะมีความเข้าใจพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็สามารถประสานงานและเข้าดำเนินการได้ทันท่วงที