HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์กระบวนการปล่อยสินค้านำเข้าทางเรือล่วงหน้า
                เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์กระบวนการปล่อยสินค้านำเข้าทางเรือล่วงหน้า (PRE-Arrival Processing By Ship) ณ ท่าเทียบเรือ A3 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด สำหรับงานประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้ด้วย 
 
                สำหรับกระบวนการนี้ เพื่อให้กรมศุลกากรนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงของเที่ยวการขนส่งนั้นๆ โดยจะสามารถลดเวลาในการขนส่งมอบสินค้า และลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้าก่อนการตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรได้อย่างแน่นอน รวมทั้ง จะสร้างความสะดวกและเรียบง่ายต่อการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า 
 
                โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังกล่าวว่า กระบวนการให้สิทธิกับผู้นำเข้าในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศทางทะเลหรือทางอากาศที่จะสามารถยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและยื่นชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า ก่อนที่เรือจะเข้ามา ณ ท่าที่เป็นด่านศุลกากรนั้น ย่อมสามารถช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถรับสินค้าได้ทันทีเมื่อเรือมาถึง ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ และยังมีส่วนสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่มีเป้าหมายยกระดับให้กลายเป็น World Class Economic Zone อีกด้วย โดย ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกับกรมศุลกากร และพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการนี้อีกด้วย