HOTSPOT
เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 เยี่ยมชมกิจการ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 78 และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง