ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานใน พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 คน รวมเป็นเงิน 337,900.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับโครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 และเป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนที่มีความสารถ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS