HOTSPOT
มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 5

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 5 จัดโดยเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมทั้ง มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลชั้นนำจำนวน 10 โรงพยาบาล และภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการด้านสุขภาพอีก 14 แห่ง ที่มีให้เลือกมากกว่า 40 รายการอีกด้วย