HOTSPOT
พัทยามาราธอน 2561

เมืองพัทยาเอาใจนักวิ่ง จัดงาน "พัทยามาราธอน 2561 (Pattaya Marathon 2018)"

โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม.

ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5

ชาย รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไป

หญิง รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

 

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม.

ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5

ชาย รุ่นอายุ 16-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

หญิง รุ่นอายุ 16-24 ปี/25-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

 

ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม.

ค่าสมัคร 500 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5

ชาย รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

หญิง รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

 

ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 ก.ม. ไม่เสียค่าสมัคร แบ่งเป็น

1.ประเภทนักเรียน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 สามารถสำเนาบัตรประชาชนและหมายเลขติดต่อกลับได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 หรือ tsmpty04@gmail.com

2.ประเภท Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เฉพาะเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก

3.ประเภทวีลแชร์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 โดยสมัครได้ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โทร/ โทรสาร 038-716247 ต่อ 6314

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th