HOTSPOT
โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 "มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา"

     ไทยออยล์ร่วมมือกับอำเภอศรีราชา โดยการสนับสนุนของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’

• ร่วมปลุกกระแสการเสนออัตลักษณ์ของดีศรีราชา

• เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน กลุ่มไทยออยล์ นำโดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

     โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มไทยออยล์และอำเภอศรีราชา โดยการสนับสนุนของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวอำเภอศรีราชา และประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของ “เมืองศรีราชา” เมืองที่เป็นทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์ของผู้คนมายาวนาน เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เมืองที่เป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ผ่านมุมมองของภาพถ่าย ซึ่งในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภาพถ่ายนั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของดีประจำถิ่นต่างๆ ของอำเภอศรีราชา

     นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถสร้างบันทึกทางประวัติศาสตร์ให้กับเมืองศรีราชาผ่านมุมมองการถ่ายภาพของประชาชนทั่วประเทศได้อีกด้วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงรายได้เข้าสู่พื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่ง ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์และประเพณีกองข้าวที่จะถึงนี้ ซึ่งโครงการฯ มีกำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมถ์ ที่ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest www.facebook.com/RPSThailand หรือเว็บไซต์ของกลุ่มไทยออยล์ ที่www.thaioilgroup.com/thaioilphotocontest

     สำหรับรางวัลในการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว มีทั้งหมด 23 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (รางวัลที่ 2) มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (รางวัลที่ 3) มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอศรีราชา จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท

     “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการประกวดภาพถ่ายที่น่าสนใจระดับประเทศ ซึ่งผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้อย่างกลุ่มไทยออยล์เองคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่อำเภอ ศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์มาตั้งแต่ปี 2504 ที่ซึ่งซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับอำเภอศรีราชามาตลอดระยะเวลา 57 ปี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้