HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือตู้สินค้า

     เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่บริเวณถนนหน้าบริษัท ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ได้แก่ C1 C2 C3 B5 B4 B3 B2 B1 และA0 เพื่อตรวจสภาพปัญหาการจราจร และการจอดรอคอยเข้าท่าเทียบเรือตู้สินค้าของรถบรรทุก พบว่า ไม่มีรถบรรทุกรอคอยคิว เข้าท่าเทียบเรือ และสภาพการจราจรโดยทั่วไปเบาบาง นอกจากนี้ได้ไปตรวจสถานีตรวจสอบสินค้าที่ประตูC (ประตู130) และสถานีตรวจสอบสินค้าหมายเลข4 ไม่พบรถบรรทุกรอคอยคิว นอกจากนี้ยังพบว่ามีรถบรรทุกจำนวนหนึ่ง ได้เข้าจอด ในพื้นที่ๆท่าเรือแหลมฉบังจัดใว้ให้จอดพักคอย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกด้วย อย่างไรก็ตาม ได้พบรถบรรทุก 3ถึง4 คันได้จอดบริเวณไหล่ทาง และมีความเส่ียง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้แจ้งคนขับรถให้เลื่อนรถไปจอดในที่ปลอดภัย