HOTSPOT
คณะผู้แทนการท่าเรือฯ เดินทางเข้าร่วมงาน Seatrade Cruise Global 2018

     ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 61 นางปรารถนา มงคลกุล ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการคณะปฏิรูปสินทรัพย์ของการท่าเรือฯ พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ และ เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนการท่าเรือฯ เดินทางเข้าร่วมงาน Seatrade Cruise Global 2018 ณ เมือง Fort Lauderdale รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของรัฐบาลไทยและสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยสามารถเป็น Port of call ที่ดีที่สุดในอาเซียน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Home Port ที่ได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต และยังได้เข้าร่วมสัมมนา World Cruise Tourism Summit ณ Fort Lauderdale Convention Center. นอกจากนี้ การท่าเรือฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด จัดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือโดยสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย