HOTSPOT
ผู้บริหาร ของ PT Anagata ดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ของ PT Anagata Dhia Karya Mandiri จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง