HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ MR.SHIGEKI HIGASHIDA

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ MR.SHIGEKI HIGASHIDA และ MRS.TOMOKO TAKEMOTO ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าเรือคิตาคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในการเป็นท่าเรือพี่น้องกับท่าเรือแหลมฉบังมาตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 โดยมีนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนท่าเรือคิตาคิวชูได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่าเรือทั้งสองฝ่าย