HOTSPOT
ผอ. ทลฉ. แสดงความยินดี กับ ผอ.ศุลกากร ในโอกาสดำรงตำแหน่ง

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตต่อไป โดยมีนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี