HOTSPOT
ท่าเรือแหลมฉบัง แสดงความยินดีกับนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง

     เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้ามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ประชุม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการระบายน้ำ และการจราจร บริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง