HOTSPOT
การประชุมร่วม ระหว่าง ทลฉ.และ การรถไฟแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและวางแผนการขนส่งสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหาร ทลฉ. และคณะทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดย นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม การท่าเรือแห่งประเทศไทย