HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ให้สัมภาษณ์ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตึกการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้สัมภาษณ์กับบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเนชั่น ที่เป็นผู้จัดทำวารสาร PAT.NEWS ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นวารสารภาคภาษาอังกฤษ ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558- พ.ศ.2563) พร้อมทั้ง Action Plan ในปี พ.ศ.2561ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และมุมมองแผนการลงทุนโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่มีการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

     และต่อมา ได้ให้สัมภาษณ์ กับบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ได้รับการจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความคิดเห็นและมุมมองจากผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ ที่เน้นในเรื่องการกำกับดูแล (Governance) บุคลากร (People) โครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงาน (Infrastructure and Operations) ของฝ่ายตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน