HOTSPOT
รองผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล VTS (Vessel Traffic System) ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี