HOTSPOT
ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง โดย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงาน โครงการสำคัญของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือเอกชน ได้แก่ ท่าเทียบเรือ A5 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ท่าเทียบเรือ A3 C1 C2 D1 D2 D3 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และ อู่ต่อเรือ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อชมการปฏิบัติงานจริง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน อีกทั้ง เยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟอีกด้วย โดยมี เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย