HOTSPOT
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน...

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย ให้คำแนะนำผู้บริหารฯ พร้อมลงพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)  โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง