HOTSPOT
ผอ.กองบริหารงานทั่วไป ทลฉ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าตลาดสี่มุมเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีฯ